Thursday, January 04, 2007

T I P O F T H E D A Y

Όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος! (Παλιά Ελληνική παροιμία).

1 comment:

bluesmartoulis said...

Κι όπου δεν πίπτει ράβδος? Τον "τρώμε" και σκάμε? Ε? Ε?