Wednesday, January 17, 2007

T I P O F T H E D A Y N o 2 (By mjim55)

Πρέπει να είσαι λέρα για να κυβερνάς γαλέρα !

1 comment:

bluesmartoulis said...

Καλόόόό (μ΄άρεσε η γαλέρα...)